Klientu kopsapulce

27.martā notika kārtējā Skrīveru SAC klientu kopsapulce.  Par medicīnas jautājumiem runāja ārsta palīgs Ingrīda Baikova, īpaši uzsverot telpu vēdināšanas, kustību un personīgās higiēnas nozīmi veselības nostiprināšanā. Tika nolemts, ka vingrošanas nodarbības grupās fizioterapeites Indras vadībā notiks otrdienās plkst.1100. Direktora vietniece Aija Svētiņa pievērsās jautājumiem par attiecībām gan starp klientiem, gan starp klientiem un darbiniekiem. Visbiežāk šīs saskarsmes problēmas izpaužas dienās, kad tiek saņemtas pensijas. No klientu puses tika izteikta pateicība virtuves vadītājai Aijai Zaķei par kvalitatīvu ēdināšanu. Sociālā aprūpētāja Ingrīda  informēja klientus par visām aprūpes centrā notiekošajām nodarbībām. Šobrīd ir sarosījušies dambretes, šaha un novusa spēlētāji, jo aprīļa beigās pie mums solās ierasties uz draudzīgu sacensību sportisti no Skrīveru pensionāru biedrības un sociālā dienesta. No klientu vidus izteicās A.Hohmans, I.Hirša, A.Skudra, L.Janena, M.Saldeniece-Salahova, I.Liepiņš u.c. Izskanēja ierosinājumi par teritorijas labiekārtošanu. Tika risināti dažādi organizatoriski un sadzīves jautājumi. Kopsapulces noslēgumā direktors novēlēja visiem labu veselību un dzīvotprieku un, protams, priecīgas Lieldienas.