“Saulēni” ciemojas “Ziedugravās”

31.maijā pie mums ciemos atkal bija mūsu mazie draugi – Skrīveru bērnudārza “Saulēni” audzēkņi. Mazie mākslinieki trīs audzinātāju vadībā bija izveidojuši koncertprogrammu “Latvijas seģenē dzīpariņš mazs”, kurā bija gan dzejolīši, gan dziesmas, gan dejas. Mūsu klausītāji mazo bērnu koncertus uzņem ar īpašu sirsnību, jo gandrīz katram kaut kur Latvijā vai ārpus tās ir mazbērni un mazmazbērni, un nav iespējas ar tiem bieži satikties. Savukārt, mazie dziedātāji un dejotāji  šādas uzstāšanās uztver ar lielu atbildības sajūtu un vingrinās skatuves mākslā. Visu skatītāju vārdā sirsnīgs paldies par saulainu brītiņu, ko mums sagādājāt! Gaidīsim atkal ciemos! Un lai sokas mācības tiem mūsu draugiem, kuri rudenī uzsāks skolas gaitas!