Ziedugravu ciemā – “Pavasari”

                                                                                         Ilgi un ar interesi visi vērojām, kā senākā „Ziedugravu” ēka – 1.korpuss Eiropas projekta ietvaros pārtop par dienas aprūpes centru. Nu šī māja ieguvusi jaunu dzīvību, tajā strādā četras zinošas un enerģiskas darbinieces – Gunita, Inga un divas Ineses. Arī adrese šai ēkai tagad jauna – “Pavasari”. Uz jaunā dienas aprūpes centra atklāšanu bija ieradušies gan valdības pārstāvji, gan Skrīveru novada domes vadība, gan arī pārstāvji no citām pašvaldībām un kultūras un mākslas iestādēm. Tika svinīgi pārgriezta lenta un palaisti gaisā krāsaini baloni ar labiem novēlējumiem. Arī mūsu aprūpes centra darbinieki devās apsveikt jaunos kaimiņus, jeb kā paši draudzīgi smējām, – mazo brāli. Dāvanā aiznesām rožu stādus, lai „Ziedugravu” pagalmā atkal būtu rožu dārzs kā senākos laikos esot bijis. Ciemos ieradāmies ar sālsmaizi, pašsacerētu dziesmiņu par mazo brāli un puzli, kuru saliekot izveidojās „Ziedugravu” aerobilde. Pirmajā vizītē līdzi paņēmām divus aprūpētājas Ināras izgatavotus „klientus”, lai jaunās darbinieces parāda, kā viņas tos mācēs izklaidēt. Lai jaunais projekts labi veiktos, pirmajam klientam taču jābūt vīrietim! Šajā atklāšanas dienā vienojāmies, ka kādu dienu mūsu klientu ansamblis „Dziedātprieks” varētu pieskandināt jaunās telpas ar mazu koncertiņu. Un tā 23.maijā mūsu ansamblītis kopā ar citiem klientiem un darbiniekiem devās mazā ekskursijā un sniedza nelielu priekšnesumu. Savos iespaidos padalījās mūsu dziedātājas Ona Kučinska un Velta Butovska:

Ona: „Tai zālē, kur dziedājām, labi skanēja, plaša telpa bija. Atceros, kā agrāk tajā korpusā izskatījās. Tagad tur viss skaisti sataisīts. Kaut vairāk tur būtu iekšā visādu nodarbību. Meitenes solīja, ka būšot rokdarbi. Ja būtu adīšana, es arī ietu. Varētu arī ēdiena gatavošanas pulciņā piedalīties, kādu no savām vecām receptēm piedāvāt. Ja būtu deju nodarbības, labprāt piedalītos.”

Velta: „Tur bija ļoti forši! Padziedājām labi, lieliska akustika zālē. Meitenes bija ļoti atsaucīgas, visu mums izrādīja. Ar vienu vārdu sakot, viss bija pa pirmo! No nodarbībām mani interesētu rokdarbi. Nākošā dienā arī biju tur aizbraukusi, apbraucu riņķī. Tur ļoti skaisti veido apkārtni. Būs jauks stūrītis, kur paskatīties. Ceram arī, ka mūs vēl kādreiz uzaicinās uzstāties.”