Jāņu ielīgošana “Ziedugravās”

Vasaras saulgriežos, 21.jūnijā mūsu aprūpes centrā, kā jau katru gadu, notika Jāņu ielīgošanas pasākums. Uzstājās mūsu pašu klientu ansamblis “Dziedātprieks”. Ar mums kopā līgoja arī mūsu draugi – Ivetas Biķernieces folkloras grupas dalībnieki, kuri  izspēlēja vairākas kopīgas rotaļas. Jūnija “Ziedugravu Ziņu” numurs bija veltīts Līgosvētkiem, un visi lasītāji tika lūgti izdomāt savas aplīgošanas dziesmas par mūsu pašu dzīvi, un šīs dziesmas tika skandinātas pasākumā. Neizpalika arī siers, alus, pīrāgi un desiņas, par ko paldies mūsu saimniecītēm.