Aktrises “Ziedugravās”

Atkal atnācis 1.oktobris, ko 1991.gadā ANO ģenerālā asambleja izsludināja par Starptautisko veco ļaužu dienu. Mēs savā sociālās aprūpes centrā šo dienu svinējām jau ceturto gadu. Šogad gan mēs šos svētkus atzīmējām jau 30.septembrī. Pie mums šajā dienā ieradās divas Nacionālā teātra aktrises – Zane Jančevska un Skrīveru vidusskolas kādreizējā absolvente Dace Bonāte. Abas mākslinieces mūs visus sirsnīgi apsveica veco ļaužu dienā un ļoti iepriecināja, gan nodziedot teātra himnu „Atkal, atkal ir debesis pušu”, gan arī vairākas citas dziesmas no teātrī iestudētām izrādēm. Zane Jančevska izteiksmīgi norunāja vairākus Māras Zālītes dzejoļus, kas bija iespiesti 1988.gadā žurnālā „Karogs” un ar savu saturu ļoti satrauca toreizējo valdību, un tā lika izņemt no kioskiem un pārējām vietām tur atrodošos šā žurnāla numurus, lai gan daudzi dzejas cienītāji jau bija ar tiem iepazinušies. Zane Jančevska centās arī iejusties Aspazijas nebēdnes meitenes lomā. Savukārt Dace Bonāte pārvērtās par Vizmas Belševicas literārā darba mazo meiteni Billi, kura pastāstīja savā izpratnē par valsts svētkiem Kārļa Ulmaņa valdībā, kurus tā apmeklēja kopā ar savu vecmāmiņu. Visi mākslinieču priekšnesumi tika uzņemti ar skaļiem aplausiem, un sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Aija Svētiņa aktrisēm pasniedza ziedus un saldumus. Sirsnīgs paldies abām aktrisēm par māksliniecisko sniegumu! Tāpat izsakām pateicību visiem, kas piedalījās šīs dienas svētku norises veidošanā!

aprūpes centra klients Zigis