Ciemiņi no Jumpravas pagasta

Pie mums 20.februārī pirmo reizi viesojās Jumpravas senioru ansamblis Ritas Krauces vadībā. Ansamblis mūsu klientus un darbiniekus iepriecināja ar skaistām dziesmām. Kopā ar viņiem bija atbraukuši arī Jumpravas speciālās internātpamatskolas bērni, kuri mums rādīja dejas prasmi. Bērni no sirds centās gan dziedāt, gan dejot. Radās īpaša gaisotne un sadziedāšanās kopdziesmā. Ciemiņi kā pateicību saņēma saldumus, un bērniem tika uzdāvātas sarkanas sporta cepurītes. Pasākums beidzās ar dziesmu „Kur tu teci, gailīti mans”, kuru dziedāja visi. Paldies jumpraviešiem par jauko, sirsnīgo koncertu!