Veco ļaužu dienai veltītais pasākums

       Kad rudens tērpj Latviju zelta rotā, tiek svinēta vispasaules veco ļaužu diena. 1.oktobrī mūsu sociālās aprūpes centrā notika svētku pasākums klientiem kopā ar tuviniekiem. Apsveikt mūsu seniorus bija ieradušies gan mūsu mazie draugi no bērnudārza „Saulēni”, gan ciemiņi no Iršu sociālās pansijas, gan arī Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis. Priekšnesumus sniedza gan viesi, gan pašmāju dziedātāji, aktieri, vingrotāji, – interešu pulciņu dalībnieki. Bija apskatāma izstāde „Mans vaļasprieks” ar radošo darbnīcu dalībnieku darbiņiem, daži no tiem bija nupat atgriezušies no līdzīga nosaukuma izstādes novada kultūras centrā. Pasākuma noslēgumā ar nelielām saldām balviņām tika atzīmēti čaklākie palīgi teritorijas uzkopšanas darbos un pulciņu dalībnieki. Paralēli apbalvošanai uz lielā ekrāna varēja vērot fotogrāfijas ar šā gada aktivitātēm „Ziedugravās”. Pasākums noritēja siltā, sirsnīgā atmosfērā.