Ciemiņi no Salaspils

            Kā jau Latvijā pieņemts, arī šogad ziema nāca tā negribīgi. Uzsniga jauks sniedziņš, un likās, ka ziema jau ir atnākusi, bet nekā nebija, – dažas dienas papriecēja mūs un atkal pazuda kā nebijis. Bet, lai mēs pārāk nesaskumtu, 12.decembrī pie mums atbrauca jauki ciemiņi no Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis”. Šajā koncertā uzstājās divi jauki bērnu ansambļi „Fantāzija” un pieaugušo kolektīvs „Lucia’s linedancers”, kurš izpildīja līnijdejas. Dziedāja lielāki bērni un mazāki bērni, un viss tas, ko viņi darīja, bija no sirds, gan ausij tīkami, gan acij tīkami. Arī līnijdejotājām bija pārdomāti priekšnesumi, viņas parādīja mums  vairākas dejas, un pēdējā deja bija ļoti pietuvināta Ziemassvētkiem. Un atkal šie baltie tērpi un rūķu cepures  lika domāt, ka Ziemassvētki ir jau teju teju pie durvīm.

Ieviņa Hirša