Labklājības ministra viesošanās “Ziedugravās”

29.augustā Skrīveru sociālās aprūpes centrā viesojās labklājības ministrs Uldis Augulis. Ministrs tikās ar aprūpes centra klientiem un darbiniekiem. Kā pirmais jautājums tika apskatīts Nodarbinātības valsts aģentūras šovasar atjaunotais skolēnu nodarbināšanas projekts vasaras brīvlaikā. Ministrs ļoti pozitīvi novērtēja sešu A.Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu darbu mūsu sociālās aprūpes centrā. Tika uzdoti jautājumi gan par pensiju indeksāciju, gan par to, vai tiks pieņemts likums, lai kopšanas pabalstu saņemtu arī institūcijās ievietotie 1.grupas invalīdi, gan par paredzamajām reformām valsts sociālās aprūpes centros, gan arī par to, kur ņemt līdzekļus, lai uzlabotu aprūpes institūciju infrastruktūru. Ministrs izsmeļoši atbildēja uz visiem uzdotajiem jautājumiem.