Starptautiskā veco ļaužu diena

1.oktobris – starptautiskā veco ļaužu diena – ir kļuvusi par tradicionālu svētku dienu mūsu aprūpes centra senioriem. Par svētku noskaņu mūsmājās liecina gan telpu noformējums, gan maltītes pie balti klātiem galdiem, gan klientu iemīļotu mākslinieku koncerti. Šogad sveikt mūsu vecļaudis viņu svētku dienā bija ieradies Aizkraukles vokālais ansamblis „Maļinovij zvon” („Малиновый звон”). Šīs jaukās, skanīgās, sirsnīgās dziedātājas, tagad jau vairāku konkursu laureātes, mūsu klientiem ir labi pazīstamas no agrāko gadu apciemojumiem, un vienmēr tiek ļoti gaidītas. Kā allaž, arī šoreiz koncertā izskanēja gan latviešu autoru dziesmas un tautasdziesmas lieliskā latviešu valodā, gan krievu un ukraiņu dziesmas, gan visa ansambļa, gan atsevišķu duetu izpildījumā. Ļoti iepriecināja tas, ka ansambļa dalībnieces ir ne vien lieliskas izpildītājas, bet arī daudzām dziesmām pašas rada gan tekstus, gan mūziku. Svinīgajā pasākumā ar nelielām saldām balviņām tika sveikti „Ziedugravu” darbīgākie un radošākie klienti, kuri savu brīvo laiku aizpilda ar dažādām aktivitātēm – kopj savu mazdārziņu, piepalīdz teritorijas uzkopšanā un citos darbiņos, dzied ansamblī „Dziedātprieks”, veido kartiņas un dekorus radošajā darbnīcā, piedalās erudītu klubiņa nodarbībās, palīdz veidot aprūpes centra avīzi, spēlē galda spēles un piedalās grupu vingrošanā. Mūsu aprūpes centrā darbinieku uzdevums ir nodrošināt ne vien aprūpi, bet arī aktivitātes, atbilstošas klientu spējām un interesēm. Klienti šīs iespējas arī izmanto, izvēloties sirdij tīkamākās nodarbes un tādējādi padarot krāsaināku savas dzīves atvasaru.