“Balzāms dvēselei” atkal “Ziedugravās”

 

Pierimis vasaras skrējiens,
Aiz loga tumst vakari gari.
Nāc, uzlūdz mani uz valsi,
Kaut padungosim – tu taču vari!
Dziesma mūs sildīs kā senāk,
Matos un sirdīs izkausēs sniegu,
Nāc pulkā! Pa notij, pa vārdam,
Pa dzīparam kopā liksim
Un ieliesim dvēselēs prieku!

25.septembrī „Ziedugravās” atkal atgriezās mūsu 2011.gadā uzsāktais sadraudzības festivāls vecoļaužu aprūpes centru klientiem „Balzāms dvēselei”. Šoreiz stilizētā krodziņā ieradās tuvākie kaimiņi no Ogres pansionāta, Ķeguma sociālās aprūpes centra „Senliepas” un sociālās pansijas „Dzeguzīte” no Iršiem. Festivāla skanējumu kuplināja Iveta Biķerniece kopā ar diviem sirmiem kungiem – dziedātāju Arvīdu Liedskalniņu un akordeonistu un komponistu Gio Sauli. Katrs aprūpes centrs bija sagatavojis nelielu priekšnesumu – ķegumieši bija izveidojuši dzejas kompozīciju, „Dzeguzīte” skandēja V.Artava dzeju un parādīja jautru skeču no anekdotēm par ārstiem, ogrēniešu  91-gadīgā solista dziedātai dziesmai piebalsoja visi klātesošie. Pēc tam komandas sacentās gan spēlējot „Uzmini melodiju”, gan „Mēmo šovu”, gan „Kaķi maisā”, gan mācījās senioru dejas sēdošajiem Initas vadībā. Starplaikos mūsu Aijas Svētiņas vadītais „Dziedātprieks” izpildīja sava repertuāra labākās dziesmas, tostarp Mirdzas Saldenieces mantojumā atstāto „Zilo karnevālu”. Uz galdiņiem bija cienasts, un zālē valdīja omulība un sirsnība. Nākamgad „Balzāms dvēselei” notiks Ogres pansionātā.