Veco ļaužu diena

1.oktobrī mūsmājās tika svinēta Starptautiskā veco ļaužu diena. Pie mums ciemojās jaunieši no Pļaviņu novada iniciatīvu centra (JIC) „Ideja” – Pļaviņu novada ģimnāzijas 8.a klases skolēni ar sagatavotu koncertprogrammu. Pirms koncerta „Ziedugravu” seniorus sveica direktors Ainārs Arnītis, un direktora vietniece Aija Svētiņa kopā ar sociālā darba komandu apbalvoja ar nelielām saldām dāvaniņām tos klientus, kuri aktīvi aizpilda savu brīvo laiku, piedaloties dažādās nodarbībās vai piepalīdzot nelielos saimnieciskos darbos. Sveikt seniorus bija ieradies arī ilggadīgais SAC direktors Pēteris Jansons, un kā dāvana tika atklāta viņa veidotā portetu fotoizstāde. Svētku dienu turpināja Pļaviņu jauniešu koncerts, kurā M.Cielavas „Baltā pasaka” pārvērtās par muzikālu izrādi, jo tajā tika iekļautas skaistas dziesmas un dejas, pie tam dziesmas bija izvēlētas no 70-to gadu repertuāra, un tās mūsu senioriem vēl labi palikušas atmiņā. Dāvanā jaunieši bija sagatavojuši veselu pušķi no konfektēm. Sirdis vēl vairāk sasildīja kopā nodziedātā dziesma „Bēdu, manu lielu bēdu”. Skolēniem tā bija laba brīvprātīgā darba mācībstunda, ziedugraviešiem – jauki pavadīta pēcpusdiena. Sirsnīgs paldies koncerta organizētājām – Inārai Upeniecei un skolotājām V.Rullei un K.Ginaitei!