Garīgās attīstības centra “Raduga 2005” viesošanās

Septembra beigās priecīgs telefona zvans vēstīja par gaidāmiem ciemiņiem. Starptautiskajā veco ļaužu dienā mūs vēlējās iepriecināt garīgās attīstības centrs „Raduga 2005”. Projekta „Neviens nav aizmirsts” vadītāja Ilona Ābele savus draugus un domubiedrus atveda pie mums nu jau trešo gadu. 10.oktobra koncertā „Ziedugravās” uzstājās meiteņu deju grupa un latviešu tautas dziesmu, arī spēka dziesmu izpildītāja Inese Vanaga, šoreiz kopā ar dzīvesbiedru un meitiņu. Gan dejotāju, gan dziedošās ģimenītes priekšnesumi sasildīja un aizkustināja mūsu senioru sirdis. Koncerta vadītāja izspēlēja ar skatītājiem jautru konkursu „Ticu vai neticu”. Kamēr mākslinieki uzstājās, pārējā ciemiņu komanda cītīgi strādāja, sadalot līdzatvestos saldumus un augļus tā, lai cienastu šķīvītis iznāktu katram mūsu klientam. Katram klientam bija sagatavots arī rakstisks uzmundrinošs sveiciens senioru dienā. Viesi atveda arī dāvanas – krāsas, papīru un citas lietas radošajām nodarbībām, ritma instrumentus „Dziedātpriekam”, galda spēles erudītiem, vingrošanas ierīci, apģērbu un citas noderīgas lietas. Liels paldies par to visu centram „Raduga 2005”, viņu labdariem un īpaši projekta vadītājai Ilonai Ābelei! Šā garīgās attīstības centra mērķi ir tikpat daudzpusīgi cik daudzkrāsains ir viņu nosaukums (радуга tulkojumā nozīmē varavīksne), taču tie visi ir virzīti uz cilvēka izaugsmi caur zināšanām, sevis sakārtošanu, izmantojot dažādu tautu pieredzi, tautas medicīnu, tradīcijas, reliģiju (gan kristietību, gan austrumu reliģijas), psiholoģiju. Projektā darbojas cilvēki savā brīvajā laikā, uz brīvprātības principiem, rīkojot labdarības pasākumus pansionātos. Viss tiek veidots no ziedojumiem, – gan cienasti, gan līdzi atvestās mantas, gan transports un degviela ceļam. Arī mākslinieki, kuri tiek piesaistīti šiem braucieniem uz pansionātiem, uzstājas bez atlīdzības, – par prieku sev un citiem. Pati Ilona par savas darbības moto raksta: „Zināšanas dod mums spēku un atbalstu dzīvē. Bet sevis izzināšanas ceļš ļauj atrast iekšējā spēka avotu. Katru dienu, katru minūti mums nākas izdarīt izvēles, un, ja mēs nezinām mērķi, kurp doties, tad mums ir maza iespējamība izdarīt sev labāko izvēli”. Centrs veido daudzus labdarības projektus un akcijas. Vēlam veiksmi viņu labdarības misijā!