Bebru pamatskolas audzēkņu koncerts

11.decembrī “Ziedugravās” pirmo reizi viesojās Bebru pamatskolas skolēni ar Ziemassvētku gaidīšanas laikam sagatavotu programmu. Dziesmas skanēja gan par laimīgo zemi, gan par Dieviņu, gan par sniedziņu, ko bērniem izdevās uzburt arī aiz loga. Pēdējo dziesmu “Ar dzirksti sirsniņā” bērni ļoti aizkustinoši izpildīja ar svecītēm rokās. Savukārt dejotāji rādīja lielisku prasmi – uz mūsu miniatūrās skatuvītes uzbūra īstu deju svētku noskaņu, izdimdinot un pat izzīmējot līnijas un rakstus skaistākajās latviešu tautas dejās “Plaukstiņpolka”, “Zemnieks darbā”, “Kalējs kala” un “Andžiņš”.   Koncertprogrammu ar dzejas lasījumiem kuplināja skolotāja Anna Romanovska. Liels paldies skolas direktorei Lidijai Degtjarevai, deju skolotājai Laimai Antonevičai, kora vadītājai Liānai Haritonovai un, protams, visiem audzēkņiem par skaisto koncertprogrammu! Gaidīsim atkal ciemos!