Salaspils KN “Enerģētiķis” koncerts

Trešajā Adventē nu jau trešo gadu pēc kārtas mūs ar koncertu iepriecina Salaspils kultūras nams “Enerģētiķis”. Ciemos arī šogad atbrauca bērnu vokālais ansamblis “Fantāzija” Ingas Treibahas vadībā un līnijdeju grupa “Lucia’s Linedance” Lūcijas Sniķeres vadībā. Mūsu klientiem šie mākslinieki jau ir labi zināmi, un tie tiek ļoti gaidīti. Arī dziedātāji no vecākās “Fantāzijas” grupiņas sarunā priecīgi pavēstīja, ka jau trešo reizi braucot uz Skrīveriem. Pašiem mazākajiem šī bija pirmā uzstāšanās, bet visi turējās ļoti braši. Dziesmas mijās ar līnijdeju priekšnesumiem. Pārdomās un liriskās noskaņās iesāktais koncerts nemanot pārauga svētku priekā un beidzās ar rūķu balli un pikošanās jautrību. Līnijdejotājas krāšņajos tērpos virpuļoja rūķu cepurēs kopā ar bērniem. Dejotāju vadītāja Lūcija šodien svinēja savu vārda dienu – nesot Lūcijas dienas gaismu mūsu senioriem un aprūpes centra darbiniekiem. Paldies čaklajiem rūķiem arī par ciemakukuli – mandarīniem un saldumiem!