Kora “Baltābele” koncerts

28.septembrī, lai sveiktu ziedugraviešus  vispasaules veco ļaužu dienā, pie mums ar koncertu viesojās mūsu seni draugi – Skrīveru senioru sieviešu koris “Baltābele”. Skanēja V.Kaminska, E.Īgenbergas, R.Paula un citu autoru dziesmas par Daugavu, Latvijas novadiem, skaisto dzimtenes rudeni, kā arī tautas dziesmas un dzeja. Daži priekšnesumi tika veltīti mūsu septembra jubilāriem. Koncerts bija sirsnīgs, ar rudens sentimenta pieskaņu. Tā kā koristiem galvas bija tikpat sarmotas kā klausītājiem, tad arī ciemiņi tika sveikti tuvojošajos svētkos. Paldies par koncertu! Gaidīsim atkal ciemos!