Vispasaules veco ļaužu diena

Šogad Veco ļaužu dienai veltītais pasākums noritēja gan dzejas dienu noskaņās, gan jaukas mūzikas pavadījumā. Pasākumu atklāja mūsu senioru deju grupa. Ar paša komponētām un citu autoru liriskām dziesmām mūs priecēja dziedātājs Kaspars Krastiņš. Vairākas dziesmas bija arī ar paša Kaspara tekstiem. Par to, ka dzeja nepazīst vecumu, liecina fakts, ka daudzas dziesmas Kaspars ir komponējis ar cienījamos gados esošā dzejnieka Edvīna Jansona vārdiem. To pašu apliecina arī dienas gaismu ieraudzījusī “Ziedugravu” dzejnieku darbu izlase “Kad domām var vaļu ļaut…” Tas ir mūsu vietējais izdevums, dažos eksemplāros, avīzes “Ziedugravu Ziņas” paspārnē. Krājumā apkopoti mūsu avīzē publicētie šeit dzīvojošo un strādājošo 17 autoru dažādu žanru darbiņi. Lasītājiem ir iespēja atcerēties arī jau mūžībā aizgājušus autorus. Pasākumā notika šī krājuma atvēršana, un Kaspara Krastiņa izpildītās dziesmas mijās ar vecākās paaudzes autoru dzejas lasījumiem darbinieku izpildījumā.