Valstssvētku nedēļas ieskaņa

Latvijas valstssvētku nedēļu “Ziedugravās” atklāja Skrīveru Mākslas un mūzikas skola, vispirms ar jauno mākslinieku keramikas un gleznu izstādi, un 9.novembrī ar dzejas un mūzikas kompozīciju “Arī es Latvijai…”. Koncertā topošie muzikanti parādīja mūsu senioriem, kā viņu rokās skan instrumenti – klavieres, vijole, flauta, akordeons. Dzirdējām gan pasaules klasiku, gan latviešu komponistu darbus, gan arī tautas dziesmu apdares. Par skaisto koncertu un izstādi sakām paldies skolas direktorei Ivetai Biķerniecei, skolotājām un audzēkņiem. Gaidīsim atkal ciemos!