Salaspils KN “Enerģētiķis” koncerts

Ik gadus uz Lūcijas dienu mūs apciemo Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” līnijdeju grupa “Lucia’s Linedance” (vadītāja Lūcija Sniķere) un bērnu vokālais ansamblis “Fantāzija” (vadītāja Inga Treibaha). Šogad salaspilieši mūs iepriecināja 11.decembrī. Lielākās grupiņas dziedātāji, šogad uzposušies jaunos tērpos, pie mums jau uzstājās atkārtoti. Mazākajiem koncertu pieredze vēl neliela, bet visi turējās braši – gan balstiņas skanēja, gan kustības izdevās. Košās, smaidīgās līnijdejotājas aizrāva itin visus. Krāšņie tērpi, sinhronais un precīzais deju solis dažādos ritmos uzbūra skatītāju smaidus un aplausus. Ciemiņi atbrauca ar Ziemassvētku pārsteigumu – lielām tūtām ar saldumiem, kuri pēc koncerta tika izdalīti pa klientu istabiņām. Paldies! Gaidīsim atkal citugad!