Bebru pamatskolas koncerts

13.decembrī ar labdarības koncertu ceļā no Latvijas svētkiem līdz Ziemassvētkiem pie mums viesojās Bebru pamatskolas vokālais ansamblis, muzikālais teātris un 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs, un kolektīvu vadītājas skolotājas L.Haritonova, Dz.Sniedze un L.Antoneviča. Ar raitu, vijīgu dziesmu un deju soli tika pieskandinātas “Ziedugravu” telpas, Ar pašdarinātiem zvaniņiem un laba vēlējumiem, ko bērni pasniedza katram koncerta klausītājam, noslēdzās šis jaukais pasākums. Paldies bebrēniešiem!