Biedrības “IR VĒL” pasākums “Ziedugravās”

 9.marta pēcpusdienā pie mums “Ziedugravās” ieradās jauniešu grupa no biedrības “Ir vēl.” Tikšanās sākās ar dziesmu par Jēzus spēku dziedināt, kad sāp. Aizkustināja viņu patiesais, emocionālais dziedājums. Ieviņa sacīja: “Šie nebija parasti jaunieši, viņi mums mācīja saklausīt Dieva vārdu, ieklausīties Dieva vārdā, un pārdomāt Dieva vārdu.” Viņi mūs priecēja ar savu attieksmi pret Jēzu, jo viņa priekšā mēs visi esam vienādi. Dievs mūs mīl, tādus kādi esam. Klausītāji bija luterāņi, katoļi un pareizticīgie, kuriem ir atšķirīgs ceļš pie Dieva. Starp mums bija klausītājs, kam radās jautājums: “Kas bija pirmais, matērija vai Gars?” Tas vien liecina, ka šādas tikšanās ir vajadzīgas, jo katrs mēs esam savādāks, katrs esam īpašs un katram šis ceļš pie Dieva ir atšķirīgs.