Joku diena mūsmājās

Šogad aprīļa mēnesi mēs ieskandinājām ar dzeju, humoru un mūziku. 1.aprīlī pie mums viesojās ciemiņi no Daugavas otrā krasta – no Jaunjelgavas – dzejniece Elga Svilo, humorists Guntis Gailītis un vienā personā dzejniece, mūziķe, dziedātāja, ģitāriste Inga Krauze. Elga ir kā debesis – nekad nevar zināt, kad spīdēs saule, kad līs … intuitīva, līdzsvarota, patiesa. Tāda viņa ir arī savos darbos – dzejā. Viņas lasījumā dzirdējām pavasara un mīlestības tēmu.

Par Ingu Krauzi varētu teikt viņas pašas vārdiem: “Es uzlieku masku/ Un tikai eju un eju/ Pa pasauli klusi/ Pie sevis es smeju”. Inga iepriecināja mūs ar dziesmām, kuras viņai ir mīļas, un dažas arī mums mīļas un pazīstamas.

Guntis Gailītis lasīja savus humorstāstiņus – gan sacerētus, gan iz dzīves redzētus un dzirdētus. Apciemot jaunjelgaviešus bija ieradies arī Skrīveru humorists un aforismu autors Pēteris Sakalaurs, un vārds tika dots arī viņam.  

Mums ļoti patika šis dzīvais pasākuma kopsalikums. Priecē, ka arī humors ir apciemojis mūsmājas, un gribētos vēl dzirdēt šā jautrā žanra autorus.

2.istabiņas  – Hildas un Genovaites iespaidus apkopoja sociālā aprūpētāja Inese